ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ» («HELLENIC PULMONARY HYPERTENSION») και το διακριτικό τίτλο «H.P.H.»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΙΔΡΥΣΗ –ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ – ΠΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1: ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ» και στα αγγλικά «HELLENIC PULMONARY HYPERTENSION»και με διακριτικό «H.P.H.», με έδρα τον Δήμο Δροσιάς Αττικής.

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του Σωματείου είναι :

I.    Η δυνατότητα συμμετοχής των ασθενών με πνευμονική υπέρταση σε δράσεις σχετικές με την ανάπτυξη πνεύματος αλληλοβοήθειας,  αλληλοϋποστήριξης, συμπαράστασης και φροντίδας των ίδιων και των οικογενειών  τους  στην  Αθήνα  και  ευρύτερα στον ελλαδικό χώρο.

II.    Η ενίσχυση του κοινωνικού προσώπου των ασθενών με πνευμονική υπέρταση και η εξασφάλιση ποιότητας ζωής με ανάπτυξη προγραμμάτων, που αφορούν στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των μελών του.

III.    Η καταπολέμηση της οικονομικής και ψυχολογικής κατάπτωσης των ασθενών, ως επιβαρυντικού παράγοντα της νόσου, και η με οποιοδήποτε τρόπο ήθελε κριθεί από το Δ.Σ. οικονομική ενίσχυση των ασθενών αυτών.

IV.    Η  ευρύτερη  και  συστηματική  παρέμβαση  για  την  ευαισθητοποίηση  της  κοινής  γνώμης  και  η  διαφώτιση  και  ενημέρωση  του  κοινού  για  την  πρόληψη  και  έγκαιρη  διάγνωση  της πνευμονικής Υπέρτασης.

V.    Η δημιουργία Κέντρου Πληροφοριών και Υποστήριξης με σκοπό την ενημέρωση και κατεύθυνση των ασθενών σχετικά με τα δικαιώματά που τους παρέχει η κείμενη Νομοθεσία, καθώς και με τις παροχές που δικαιούνται από τα Ασφαλιστικά τους Ταμεία.

VI.    Η  συνεργασία  του  Σωματείου  με εξειδικευμένα Νοσοκομεία,  Μη    Κερδοσκοπικές  Οργανώσεις,  σωματεία  και  γενικά  εταιρείες  ή  ιδιώτες  με  κοινούς  σκοπούς  και  στόχους.

VII.    Στα πλαίσια αυτά το Σωματείο δύναται να επιδιώξει να γίνει μέλος Ομοσπονδίας ή Συνομοσπονδίας αντιστοίχων συλλόγων ασθενών με πνευμονική υπέρταση και άλλων συλλόγων ασθενών,  ή να συμμετάσχει ακόμα και ως Ιδρυτικό μέλος στην ίδρυση ανάλογης Ομοσπονδίας ή Συνομοσπονδίας σε Εθνικό ή Ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΜΕΣΑ-ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1. Το Σωματείο επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως αναπτύσσει δραστηριότητες σχετικές με:

Ι. Την οργάνωση και πραγματοποίηση επιστημονικών ημερίδων, συζητήσεων, διαλέξεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων και τη συμμετοχή σε τέτοιες δραστηριότητες.

ΙΙ. Τη συνεργασία με πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού για ζητήματα που αφορούν το νόσημα της πνευματικής υπέρτασης.

IΙΙ. Τη δημιουργία ομάδων Εθελοντών Προνοιακού Έργου με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ και τα σχετικά άρθρα που αφορούν στους όρους εισδοχής νέων μελών, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

IV. Την ανάπτυξη προγράμματος Φροντίδας στο Σπίτι, προνοιακού χαρακτήρα, καθώς και Προγράμματος Φροντίδας και Νοσηλείας στο Σπίτι με τη δημιουργία «Ομάδων Φροντίδας και Νοσηλείας στο Σπίτι» για τους ασθενείς με πνευμονική Υπέρταση σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), και τα αρμόδια Υπουργεία. Οι Εθελοντές – μέλη των Ομάδων αυτών εκπαιδεύονται από τις αντίστοιχες Νοσηλευτικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας των Εξειδικευμένων Νοσοκομείων που συμμετέχουν και εφαρμόζουν το παραπάνω πρόγραμμα.

V. Την ανάπτυξη προγράμματος Επαγγελματικής Ένταξης και Επανένταξης των ασθενών με Πνευμονική Υπέρταση, τη διασύνδεση και ανάπτυξη προγραμμάτων με τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Υπουργείων Υγείας, Απασχόλησης, Παιδείας καθώς και τον Ο.Α.Ε.Δ., τους Επαγγελματικούς Συλλόγους, Συνδικαλιστικούς Φορείς, καθώς και με οποιοδήποτε Κέντρο, Σύλλογο ή εν γένει νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου,με αντικείμενο την ενίσχυση της ψυχικής και σωματικής υγείας και ευεξίας.

VI. Τη Δημιουργία Ξενώνα Φιλοξενίας για ασθενείς – κυρίως απόρους – και τους συνοδούς τους, από όλη τη Ελλάδα, που υποβάλλονται σε θεραπείες στην Αθήνα.

VII.  Δημιουργία Ξενώνα Παρηγορητικού Σταδίου για τους μοναχικούς – κυρίως απόρους – ασθενείς με Πνευμονική Υπέρταση.

2. Με το παρόν Καταστατικό συστήνονται και οι εξής Επιτροπές  που αναλαμβάνουν την υλοποίηση των σκοπών, στόχων και προγραμμάτων που προαναφέρθηκαν: 1)Επιστημονική Επιιτροπή, 2) Οργανωτική Επιτροπή και 3)Επιτροπή Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων. Οι επικεφαλείς των Επιτροπών είναι μέλη του Δ.Σ. Είναι δυνατό, ανάλογα με τις μελλοντικές ανάγκες ο Σύλλογος να συστήσει κι άλλες Επιτροπές με τον κανονισμό του ή ακόμη και Επιτροπές για κάλυψη ιδιαίτερων αναγκών.

1) Αρμοδιότητες της Επιστημονικής Επιτροπής είναι:

Α.   Η κατάρτιση και συμμετοχή στα προγράμματα εκπαίδευσης των Εθελοντών.

Β. Η συμπαράσταση και παροχή συνδρομής στους ασθενείς με Πνευμονική Υπέρταση, ανάλογα με τις ανάγκες των περιστατικών σε ομαδικό αλλά και ατομικό επίπεδο.

Γ.  Η συμμετοχή των κατά περίπτωση αρμοδίων μελών της για την πραγματοποίηση διαλέξεων, συγκεντρώσεων καθώς και έκδοση ειδικών ενημερωτικών εντύπων για τους ασθενείς με Πνευμονική Υπέρταση και το ευρύτερο κοινό.

2) Αρμοδιότητες της Οργανωτικής Επιτροπής είναι:

A.Η διοργάνωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους Εθελοντές Προνοιακού Έργου.

B. Η διοργάνωση των διαλέξεων, συγκεντρώσεων, ενημερωτικών εκδόσεων και εντύπων σχετικά με την υγεία και αποκατάσταση των ασθενών.

3) Αρμοδιότητες της Επιτροπής Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων είναι:

Α. Η διασύνδεση και συνεργασία με ομοειδείς οργανώσεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

Β. Η  έκδοση δελτίου ή και περιοδικού και η δημιουργία ιστοσελίδας που θα περιλαμβάνει τις δραστηριότητες του Συλλόγου, νέα και ειδήσεις από τις δραστηριότητες και των προαναφερομένων συλλόγων.

Γ. Η διοργάνωση κοινωνικών συναναστροφών, συναντήσεων, εκδρομών, δεξιώσεων και οποιονδήποτε άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων κριθούν πρόσφορες για τη σύσφιξη των σχέσεων των μελών αλλά και για τη διάδοση στο ευρύ κοινό των σκοπών και τη στήριξη του Συλλόγου με διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

Δ. Η διοργάνωση συνεντεύξεων Τύπου, δημιουργία διαύλων επικοινωνίας με τα Μ.Μ.Ε. με αποστολή δελτίων τύπου, ραδιοφωνικές συνεντεύξεις και προβολή του έργου του Συλλόγου σε τηλεοπτικές εκπομπές με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.

Σε κάθε περίπτωση όλες οι Επιτροπές δεσμεύονται για συνεργασία, αλληλοενημέρωση και συντονισμό για την παραγωγή ολοκληρωμένου έργου.

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1. Πόροι του Σωματείου είναι:

α) Η δαπάνη εγγραφής των μελών.

β) Οι τακτικές και έκτακτες συνδρομές των μελών.

γ) Τα έσοδα από την περιουσία του Σωματείου.

δ) Τα έσοδα από τις δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες ή επιχορηγήσεις, από εορταστικές ή άλλες σχετικές εκδηλώσεις και, γενικά, κάθε νόμιμο έσοδο, που περιέρχεται στο Σωματείο.Οι δωρεές και επιχορηγήσεις  πρέπει να είναι επώνυμες και γίνονται δεκτές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το ύψος των ποσών με στοιχεία α και β καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που το ύψος της έκτακτης εισφοράς επιβάλλεται να υπερβεί το τριπλάσιο της ετήσιας συνδρομής, μέσα στον ίδιο χρόνο, την σχετική απόφαση λαμβάνει η Γενική Συνέλευση. Ορίζεται, μέχρις ότου αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ., το μεν δικαίωμα εγγραφής στο ποσό των μηδέν (0) ευρώ, η δε ετήσια συνδρομή στο ποσό των δέκα (10) ευρώ, καταβλητέα εντός του πρώτου μηνός κάθε έτους.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 5: ΜΕΛΗ

1. Τα μέλη του Σωματείου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου όποιος στερήθηκε το δικαίωμα να ιδρύει ελεύθερα συνεταιρισμό ή ένωση προσώπων, καθώς και αυτός που με απόφαση Αρχής έχει στερηθεί την σχετική του ικανότητα.

2. Η ιδιότητα μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα Μητρώα του Σωματείου.Τα μέλη, αφού εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις  και εγγραφούν στο Μητρώο Μελών του σωματείου, αποκτούν την κάρτα μέλους του Σωματείου.

3.Τα  μέλη  του  Συλλόγου  διακρίνονται  σε  τέσσερις  κατηγορίες :

I.    Μέλη – ασθενείς  με Πνευμονική Υπέρταση.

II.    Μέλη – Εθελοντές  / ριες   Προνοιακού  έργου

III.    Μέλη – Φίλοι / -ες

IV.    Μέλη – Ιατροί

 

4. Ανάλογα  με  τη  κατηγορία  κάθε  μέλους  ορίζονται  οι  εξής  προϋποθέσεις  για  την  εγγραφή  και  εισδοχή  στο  Σωματείο :

I.    Mέλη – ασθενείς  με Πνευμονική Υπέρταση γίνονται  όλοι  οι  Έλληνες  πολίτες που πάσχουν από Πνευμονική Υπέρταση (Πρωτοπαθείς ή Δευτεροπαθείς).

II.    Μέλη – Εθελοντές  / ριες   Προνοιακού  έργου γίνονται αποδεκτοί αδιακρίτως εθνικότητας ή θρησκεύματος.Οι Εθελοντές αυτοί παρακολουθούν υποχρεωτικά τα ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια που οργανώνει ο Σύλλογος με τη καθοδήγηση, επίβλεψη και συμμετοχή της Επιστημονικής του Επιτροπής.

III.   Μέλη – Φίλοι / -ες γίνονται όλοι οι φίλοι των ασθενών με Πνευμονική Υπέρταση αδιακρίτως εθνικότητας ή θρησκεύματος.

IV.    Μέλη – Ιατροί γίνονται όλοι οι Ιατροί  αδιακρίτως εθνικότητας ή θρησκεύματος που επιθυμούν να βοηθήσουν.

5. Για να καταστεί κάποιος μέλος του Σωματείου, πρέπει να το ζητήσει με αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου αποφασίζει επί της αίτησης του υποψήφιου μέλους μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της, μετά την πάροδο του οποίου θεωρείται ότι εγκρίθηκε η αίτηση, αν δεν υπάρξει απόφαση αρνητική.Σε περίπτωση που η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απορριπτική, κοινοποιείται αμέσως στον υποψήφιο με απλή ή συστημένη επιστολή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο υποψήφιος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κατάθεση στο ταχυδρομείο της επιστολής ή την αποστολή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δικαιούται να προσφύγει κατά της απορριπτικής απόφασης. Η προσφυγή κατατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο υποχρεώνεται να την εισαγάγει προς συζήτηση στην πρώτη Γενική Συνέλευση, στην οποία μπορεί να παρίσταται και ο προσφεύγων προς υποστήριξη της προσφυγής του. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι δεσμευτική για τα μέρη, μέχρι την τυχόν ακύρωσή της από το αρμόδιο δικαστήριο.

6. Σε  κάθε  περίπτωση  η  παροχή  εθελοντικής  εργασίας  στα  πλαίσια  του  Σωματείου είναι  μη  αμειβόμενη  παροχή  εργασίας.

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη έχουν δικαίωμα:

Ι. Να παρίστανται και να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκφράζουν τη γνώμη τους πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ψηφίζουν για τη λήψη των αποφάσεων.

ΙΙ. Να εκλέγουν τα όργανα του σωματείου και να εκλέγονται σ’ αυτά.

ΙΙΙ. Να παρακολουθούν, χωρίς δικαίωμα λόγου, τις συνεδριάσεις του Δ.Σ, όταν αυτές είναι ανοιχτές σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος, να διαβάζουν τα πρακτικά, να ενημερώνονται πάνω στα οικονομικά του Σωματείου, να ζητούν πληροφορίες για θέματα που ενδιαφέρουν και σχετίζονται με τους σκοπούς του, αλλά και τη συμπαράστασή του για κάθε πρόβλημά τους.

IV. Να απολαύουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών του Σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη υποχρεούνται:

Ι. Να συμμορφώνονται με το καταστατικό και τις αποφάσεις των οργάνων του σωματείου.

ΙΙ. Να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου, αναλαμβάνοντας να φέρουν σε πέρας κάθε καθήκον που θα τους ανατεθεί. Ειδικότερα, υποχρεούνται να μεταδίδουν τις εμπειρίες τους στους ασθενείς με Πνευμονική Υπέρταση  και  τις  οικογένειες  τους, να ενημερώνουν  τους  νέους  ασθενείς  με   Πνευμονική Υπέρταση σχετικά  με  την  αντιμετώπιση  της  αλλαγής  της  ζωής  τους  εξαιτίας  της  νόσου  αυτής και να ενισχύουν  τις  άμυνες  τους  για  να  ζήσουν  ευτυχείς,  ακόμη  και  με  την  όποια  σωματική  ή  μη  βλάβη  που  έχουν  υποστεί. Επίσης, υποχρεούνται να επισκέπτονται τους υπό θεραπεία ευρισκομένους στα νοσοκομεία ασθενείς με Πνευμονική Υπέρταση για να τους ενθαρρύνουν.

ΙΙΙ. Να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις, να παίρνουν το λόγο και να εκφράζουν τη γνώμη τους πάνω στα υπό συζήτηση θέματα.

ΙV. Να εκπληρώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους.  Για  τα  μέλη  ασθενείς  με  Πνευμονική Υπέρταση  οι  οικονομικές  υποχρεώσεις προς το Σύλλογο είναι προαιρετικές. Ως εκ τούτου, για τους σκοπούς του παρόντος καταστατικού, τα συγκεκριμένα μέλη θεωρούνται ταμειακά τακτοποιημένα ακόμα και αν δεν έχουν καταβάλει κανένα ποσό υπέρ του σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από το σωματείο, μετά από σχετική γραπτή δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο.Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του.Το αποχωρήσαν μέλος ουδέν δικαίωμα έχει επί της περιουσίας του σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση για σπουδαίο λόγο, από αυτούς που αναφέρονται στο Καταστατικό και την σχετική νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία μπορεί να αποφασίσει την διαγραφή μέλους από το Σωματείο.

2. Η διαγραφή μέλους αποφασίζεται κυρίως :

Α) Αν επί ένα (1) έτος δεν εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο (στις περιπτώσεις που  η εν λόγω συνδρομή είναι υποχρεωτική). Μέλος που διεγράφη για αυτόν το λόγο, επανεγγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εξόφληση των συνδρομών που οφείλει, οπότε θεωρείται ότι ουδέποτε έπαυσε να ανήκει στη δύναμη του Σωματείου.

Β) Αν αποδειχθεί ότι ενεργεί ενάντια στους σκοπούς του Σωματείου, στις αποφάσεις των Γ.Σ. και της Διοίκησης ή εμποδίζει την πραγματοποίηση των αποφάσεών τους, και γενικά με τη στάση και συμπεριφορά του εκθέτει το κύρος και τη φήμη του Σωματείου.

3. Η διαγραφή γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. Το Δ.Σ υποχρεώνεται να καλέσει το μέλος δέκα (10) ημέρες πριν από τη συνεδρίασή του να εκθέσει τις απόψεις του.

4. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τη διαγραφή ή μη πριν από κάθε άλλο θέμα της ημερήσιας διάταξης και αφού προηγουμένως ακούσει το μέλος, του οποίου ζητείται η διαγραφή. Σε περίπτωση λήψης απόφασης περί διαγραφής απουσιάζοντος του μέλους, το Δ.Σ. υποχρεούται να γνωστοποιήσει άμεσα σε αυτό, εγγράφως και με κάθε πρόσφορο μέσο, την απόφαση περί διαγραφής του.

5. Προκειμένου να επανεγγραφεί μέλος που διεγράφη, με εξαίρεση τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 περίπτωση Α του παρόντος, πρέπει να υποβάλει αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο και να αποφασίσει γι’ αυτό η Γενική Συνέλευση.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΆΡΘΡΟ 10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

1. Η διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου ενεργείται με βάση τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, ισχύει δε από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους. Μέχρι να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του νέου έτους, οι εισπράξεις και πληρωμές μπορεί να γίνονται με βάση τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους.

2.Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε έτους, καθώς και η έκθεση της  Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη Γενική Συνέλευση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους.

3. Το λογιστικό  έτος  αρχίζει  την 1 Ιανουαρίου και τελειώνει την 31  Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, με εξαίρεση την πρώτη χρήση η οποία ορίζεται υπερδωδεκάμηνη.

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η Διοίκηση του Σωματείου περιλαμβάνει τρία όργανα: α) τη Γενική Συνέλευση, β) το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) την Ελεγκτική Επιτροπή.

 

ΑΡΘΡΟ 12:  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κυρίαρχο και ανώτατο όργανο του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα που εκλέγονται πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως από τα παρόντα μέλη της, καθώς και από τα παρόντα μέλη του Σωματείου.

2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου και ειδικότερα:

1) Εκλέγει κάθε τρία χρόνια τα μέλη των άλλων οργάνων του Σωματείου με τους αναπληρωματικούς τους.

2) Ελέγχει το  Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και οποτεδήποτε απαλλάσσει αυτά ή μέλη τους ή τα ανακαλεί για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.

3) Εγκρίνει ή όχι τον απολογισμό των εργασιών των οργάνων του Σωματείου, τον ισολογισμό εσόδων και εξόδων, αφού πρώτα ακούσει την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, και τον προϋπολογισμό του νέου χρόνου.

4) Αποφασίζει, σε περίπτωση προσφυγής, για την εγγραφή μέλους του Σωματείου. Αποφασίζει, κατόπιν πρότασης του ΔΣ, για τη διαγραφή μέλους του Σωματείου σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος.

5) Τροποποιεί το καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου, σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος.

6) Εγκρίνει τον εσωτερικό Κανονισμό του Σωματείου.

7) Εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή με ισάριθμους αναπληρωματικούς, για την εκλογή των άλλων οργάνων και των αντιπροσώπων του Σωματείου.

8) Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που θα τεθεί σ’ αυτήν από τη διοίκηση του Σωματείου ή από το 1/20 των μελών και υποβληθεί από αυτά (το 1/20 των μελών) γραπτά στο Δ.Σ δέκα πέντε (15) μέρες πριν από την πραγματοποίησή της. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεωτικά προστίθεται στα θέματα της ημέρας και το θέμα που ζητεί το 1/20 των μελών, εκδίδοντας σχετική ανακοίνωση δέκα (10) ημέρες πριν από το χρόνο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, την οποία και γνωστοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 14. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής αποτελεί λόγο μομφής και καθαίρεσης των μελών του Δ.Σ, που ευθύνονται, ανεξάρτητα από την εφαρμογή του άρθρου 96 ΑΚ.

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τακτικά μία φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, και έκτακτα όποτε το θεωρήσει αναγκαίο το Δ.Σ ή όταν το ζητήσει, με γραπτή αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται και τα θέματα για συζήτηση, το 1/5 από τα μέλη του Σωματείου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση υποχρεώνεται το Δ.Σ μέσα σε δέκα (10) μέρες, από την υποβολή της αίτησης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση. Η έκτακτη Γ.Σ, που θα συγκαλέσει το Δ.Σ, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί νωρίτερα από πέντε (5) ημέρες.

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να πληροφορεί τα μέλη του Σωματείου, για τη σύγκληση της Γ.Σ με γραπτή ανακοίνωσή του, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησής της. Στο δεκαήμερο δεν προσμετράται η ημέρα ανακοίνωσης και η ημέρα πραγματοποίησης της Γ.Σ. Η ανακοίνωση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, και τον ακριβή τόπο και χρόνο σύγκλησης της  Γενικής Συνέλευσης. Η γνωστοποίηση γίνεται με οποιοδήποτε μέσο δημοσιότητας, συμπεριλαμβανομένου του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και τοιχοκολλάται στα γραφεία του Σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία, όταν παρευρίσκεται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) από τα μέλη του Σωματείου, που είναι ταμειακά τακτοποιημένα, μέχρι και το μήνα πραγματοποίησης της Γ.Σ. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, συνέρχεται νέα Γ.Σ, όχι νωρίτερα από πέντε (5) και όχι αργότερα από οκτώ (8) ημέρες, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. Στην περίπτωση αυτή για την απαρτία απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) τουλάχιστον των μελών, που είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, συνέρχεται νέα, μέσα σε προθεσμία όχι νωρίτερα από τρεις (3) και όχι αργότερα από πέντε (5) ημέρες, οπότε για την απαρτία αρκεί η παρουσία του ενός δέκατου (1/10) των μελών, που αναφέρθηκαν.Οι επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις γνωστοποιούνται ταυτόχρονα με την ανακοίνωση για την πρώτη συνέλευση, με καταχώρηση στο ίδιο έγγραφο – κείμενο.

 

ΑΡΘΡΟ 16: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού, εκτός αν αλλιώς αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, ποτέ πάντως δια βοής. Η ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές των οργάνων και των αντιπροσώπων, σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, σε έγκριση απολογισμού (διοικητικού και οικονομικού), προϋπολογισμού, σε προσωπικά θέματα, γίνεται πάντοτε μυστικά επί ποινή ακυρότητας.

2. Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών, εάν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Σωματείου δηλώσουν εγγράφως την συναίνεσή τους σε συγκεκριμένη πρόταση.

3. Τα πρακτικά συνεδριάσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως και παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα για φύλαξη.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το Δ.Σ. διοικεί και διαχειρίζεται τον Σύλλογο και αποτελείται από πέντε (5) μέλη, όχι απαραίτητα ασθενείς με Πνευμονική Υπέρταση . Το πενταμελές Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα και τον Ταμία. Ορίζονται επίσης και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, που αν επιθυμούν συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής του και λήγει  με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Τα  μέλη  του  Δ.Σ.  έχουν  τη  δυνατότητα  να  θέσουν  εκ  νέου  υποψηφιότητα  μετά  από  τη  λήξη  της  θητείας  τους.

3. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για το σκοπό αυτό μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου ανά τριετία, με ψηφοδέλτια, σταυροδοσία και μυστική ψηφοφορία.Στα αποτελέσματα των εκλογών συμπεριλαμβάνονται και οι ψήφοι των μελών με αλληλογραφία.

4. Το μέλος που πλειοψήφησε στη σταυροδοσία καλεί και τα υπόλοιπα επτά (7) μέλη που εκλέχθηκαν κατά σειρά επιτυχίας, σε συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τις εκλογές.Σε περίπτωση που αρνηθεί ο σύμβουλος αυτός να συγκαλέσει το Δ.Σ, τότε το δικαίωμα αυτό το έχει ο κάθε σύμβουλος, για την άσκηση του οποίου, όμως, απαιτείται να καλέσει σε καθορισμένο τόπο και χρόνο όλα τα μέλη του Δ.Σ. Η κλήση αποδεικνύεται μόνο γραπτά ή με το πραγματικό γεγονός της παρουσίας όλων των συμβούλων.Κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση συγκροτείται το Δ.Σ. σε σώμα με μυστική ψηφοφορία.

5. Τα  μέλη  του  Δ.Σ.  που  αποχωρούν  από  αυτό  για  οποιοδήποτε  λόγο  πριν  από  τη  λήξη  της  θητείας  τους,  αντικαθίστανται  για  το  υπόλοιπο  χρονικό  διάστημα  έως  τη  λήξη  της  θητείας του  Δ.Σ.  από  τα  τρία (3)   αναπληρωματικά  μέλη  κατά  σειράν  επιτυχίας. Εάν  αποχωρήσουν  περισσότερα  από  τρία  (3)  τακτικά  μέλη  του  Δ.Σ.  συγκαλείται  έκτακτη Γενική  Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος, και   σε  προθεσμία  τριάντα  (30)  ημερών   από την τελευταία αποχώρηση, για  αναπλήρωση  των  κενών  θέσεων  του  Δ.Σ.  μετά  από  αρχαιρεσίες.

6. Σε  περίπτωση  που  μέλος  του  Δ.Σ.  παραβιάσει  το  νόμο  ή  άρθρο  του  παρόντος  καταστατικού  ή  ενεργήσει  αντίθετα  στους  σκοπούς  του  Συλλόγου,  καλείται  να  απολογηθεί  ενώπιον  της  Γενικής  Συνελεύσεως  η  οποία  και  αποφασίζει  την παύση του ή  και την  διαγραφή  του με  απόλυτη  πλειοψηφία  των  παρόντων  μελών.

 

ΑΡΘΡΟ 18: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το  Δ.Σ.  συνέρχεται  τακτικά,  τουλάχιστον  μία  φορά  κάθε  δύο  (2)  μήνες,  μετά  από  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  που  συνυπογράφεται  και  από  το  Γενικό  Γραμματέα, η οποία επιδίδεται στα μέλη τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένου του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και  η  οποία  περιέχει  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης,  τον  τόπο,  την  ημερομηνία  και  ώρα της συνεδρίασης.

2. Έκτακτα  συγκαλείται  με  την  ίδια  έγγραφη  διαδικασία  μετά  από  πρόσκληση  του  Προέδρου,  εάν  το  κρίνει  αναγκαίο,  ή  μετά  από  έγγραφη αίτηση  τριών  (3)  μελών  του  Δ.Σ.,  τα  οποία  ανακοινώνουν  εγγράφως  προς  τα  μέλη  τα  θέματα  προς  συζήτηση. Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο.

3. Το  Δ.Σ.  βρίσκεται  σε  απαρτία  εφόσον  κατά  τη  συνεδρίαση  παρευρίσκονται  τρία (3) τουλάχιστον  τακτικά  μέλη.

4. Οι  αποφάσεις  του  Δ.Σ.  λαμβάνονται  κατά  πλειοψηφία  των  παρόντων  μελών, σε  περίπτωση  δε  ισοψηφίας  υπερισχύει  η  ψήφος  του  Προέδρου.

5. Μετά από απόφαση του Προέδρου, οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές για τα μέλη του Συλλόγου τα οποία μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα την άποψή τους, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

 

ΑΡΘΡΟ 19: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το  Δ.Σ.  διοικεί  το  Σύλλογο  με  ευθύνη  του  και  σύμφωνα  με  τις  αρμοδιότητες  που  του  παρέχουν  ο  νόμος  και  το  παρόν  καταστατικό,  και  έχει  βασική  επιδίωξη  την  πραγμάτωση  των  σκοπών  του  Συλλόγου.  Προς  τούτο  συγκαλεί  τις  Τακτικές  ή  Έκτακτες  Γενικές  Συνελεύσεις  του  Συλλόγου  με  έγγραφη  πρόσκληση  σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος.

2. Είναι  αρμόδιο  για  τη  διαχείριση  της  περιουσίας  του  Συλλόγου, την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ., την  πρόσληψη  αναγκαίου  προσωπικού,  τον  καθορισμό  της  αντιμισθίας  τους  και  την  αντιμετώπιση  των  εξόδων  του  γραφείου  του,  που  αναγράφονται  υποχρεωτικά  στον  προϋπολογισμό.

3. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για την είσοδο νέων μελών, για την τροποποίηση των ποσών της δαπάνης εγγραφής, των τακτικών και έκτακτων εισφορών των μελών και για την αποδοχή επιχορηγήσεων και δωρεών.

4. Είναι  αρμόδιο  να  διορίσει  δικηγόρο  ή  νομικό  σύμβουλο  για  τις  περιπτώσεις  που  απαιτείται  νομική  εκπροσώπηση  του  Συλλόγου.

5. Είναι  αρμόδιο  και  υπεύθυνο για  την  έκδοση  ενημερωτικού  υλικού  κάθε  μορφής.

6. Είναι  αρμόδιο  για την εισδοχή, προσανατολισμό, κατεύθυνση και παρακολούθηση της πορείας των Εθελοντών Προνοιακού Έργου του Συλλόγου.

7. Διορίζει μέλη του Σωματείου στις Επιτροπές του άρθρου 3 παρ. 2 του παρόντος.

8. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Σωματείου ενώπιον τρίτων και των κρατικών αρχών.

9. Το  πρώτο Δ.Σ.  αναλαμβάνει την υποχρέωση να συντάξει εσωτερικό κανονισμό και να τον θέσει υπό έγκριση στη Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό εντός έξι (6) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων του.

 

ΑΡΘΡΟ 20: ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του Σωματείου.  Εάν  μέλος  του  Δ.Σ.  έχει  εκφράσει  κατά  τη  διάρκεια  συνεδρίασης  τη  διαφωνία  του,  η  οποία  έχει  καταγραφεί  στα  πρακτικά,  το  μέλος  αυτό  δεν  ευθύνεται  για  τη  συγκεκριμένη  απόφαση.Το  ίδιο  ισχύει  και  για  τα  απόντα  μέλη.

2. Μετά  από  τρείς  (3)  αδικαιολόγητες  απουσίες  μέλους  του  Δ.Σ.  από  τις  συνεδριάσεις  του,  το  μέλος  καλείται  εγγράφως  να  εξηγήσει  τους  λόγους  της  απουσίας  του  κατά  τη  διάρκεια  της  επομένης  συνεδρίασης  του  Δ.Σ.,  το  οποίο  και  αποφασίζει  ακόμη  και  σε  απουσία  του,  εάν  συντρέχουν  λόγοι  έκπτωσης  από  το  αξίωμα  του.

 

ΑΡΘΡΟ 21: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Ο Πρόεδρος

Ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.  εκπροσωπεί  το  Σύλλογο  ενώπιον  κάθε Δικαστικής,  Διοικητικής  ή  άλλης  Αρχής, οποιουδήποτε βαθμού, καθώς και στις συναλλαγές με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση. Προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. μέχρι να εκλεγεί το Προεδρείο της. Φροντίζει για την εκπλήρωση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου. Καταρτίζει, με την βοήθεια του Γενικού Γραμματέα, την ημερήσια διάταξη και επικυρώνει, με το Γ.Γραμματέα, αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ. και ευθύνεται για την ακρίβειά τους.Συγκαλεί μαζί με το Γενικό Γραμματέα το Δ.Σ.και τη Γενική Συνέλευση σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, υπογράφοντας μαζί του την ημερήσια διάταξη και την πρόσκληση για συνεδρίαση.Ο Πρόεδρος μπορεί, χωρίς τη σύμπραξη του Ταμία, να προβαίνει σε εισπράξεις, σε πληρωμές και σε αναλήψεις από λογαριασμούς του Σωματείου και για τους σκοπούς αυτού, μέχρι του ποσού των 1.000,00 ευρώ κάθε φορά, υποχρεούται όμως αμελλητί να ενημερώνει περί των οικονομικών δοσοληψιών στις οποίες προβαίνει τον Ταμία, για την ταμειακή ενημέρωση του Σωματείου. Για ποσά άνω των 1.000 ευρώ, απαιτείται προσυπογραφή του Ταμία.Προΐσταται, γενικά, στις εκδηλώσεις του σωματείου.

 

2. Ο Αντιπρόεδρος

Αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Στις περιπτώσεις αυτές οι εξουσίες του Αντιπροέδρου είναι ίδιες με εκείνες του Προέδρου.

 

3. Ο Γενικός Γραμματέας

Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως, του Διοικητικού Συμβουλίου, της εφορευτικής επιτροπής καθώς επίσης τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής. Διευθύνει την υπηρεσία του γραφείου, φυλάσσει το αρχείο με τη σφραγίδα του σωματείου, τηρεί την αλληλογραφία και τα βιβλία του σωματείου και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο, ό,τι στην παράγραφο 1 του παρόντος αναφέρθηκε.

 

4. Ο  Ειδικός  Γραμματέας 

Ο  Ειδικός  Γραμματέας  αναπληρώνει  τον  Γενικό  Γραμματέα  σε  όλα  του  τα  καθήκοντα  και  υποχρεώσεις  σε  περίπτωση  απουσίας  ή  κωλύματος  αυτού. Επίσης  βοηθά  τον  Γενικό  Γραμματέα  στη  σύνταξη  των  πρακτικών  των  συνεδριάσεων  του  Δ.Σ.  και  των  Γενικών  Συνελεύσεων  και  διεκπεραιώνει  κάθε  υπόθεση  που  του  ανατίθεται  από  τον  Γενικό  Γραμματέα,  προς  εκπλήρωση  των  καθηκόντων  του.

 

5. Ο Ταμίας

1. Έχει συντρέχουσα αρμοδιότητα με τον Πρόεδρο, όσον αφορά τις εισπράξεις υπέρ του σωματείου (εισφορές κλπ), τις οποίες ενεργεί με μόνη την υπογραφή του.Προσυπογράφει κάθε άλλη συναλλαγή που πραγματοποιεί ο Πρόεδρος, εφόσον αυτή υπερβαίνει το ποσό των 1.000,00 ευρώ.  Δύναται επίσης να προβαίνει σε πληρωμές και σε αναλήψεις από λογαριασμούς του Σωματείου, κατόπιν άδειας εκ μέρους του Προέδρου.

2. Τηρεί το Ταμείο του Σωματείου και καταθέτει σε Τράπεζα Ελληνική και στο όνομα του Σωματείου κάθε χρηματικό ποσό που ξεπερνά τα 1.000,00 ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δ.Σ.

3.Τηρεί τα Βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό και είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.

4. Υποβάλλει, στο Δ.Σ, κάθε έτος, κατάσταση εξόδων και εσόδων και τον απολογισμό της διαχείρισης της περιουσίας του Σωματείου. Συντάσσει με τον Πρόεδρο τον ισολογισμό, τον οποίο, μετά την έγκρισή του από το Δ.Σ, υποβάλλει, μαζί με την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, στη Γ.Σ για έγκριση και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ από κάθε ευθύνη.

5. Αν  απουσιάζει ο Ταμίας ή κωλύεται,τον αναπληρώνει  ο Πρόεδρος ή ένας από τους Συμβούλους, ο οποίος ορίζεται από το Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη, με ισάριθμα αναπληρωματικά, με θητεία τριών (3) χρόνων. Κατά την πρώτη συνεδρίασή της εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες της.

2. Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος των σχετικών με την οικονομική διαχείριση πράξεων του Δ.Σ. και γενικά ο έλεγχος της οικονομικής κατάστασης του σωματείου. Ο έλεγχος αυτός ενεργείται κατόπιν παραγγελίας ή αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε, και πάντως υποχρεωτικά κατά τη λήξη του οικονομικού έτους. Για τη διεκπεραίωση του έργου της δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του Σωματείου και ζητεί να δει το περιεχόμενο του Ταμείου. Το Δ.Σ υποχρεώνεται να της παρέχει όλες τις ευκολίες, για να ολοκληρώσει με επιτυχία το έργο της.

3. Η Ελεγκτική Επιτροπή υποχρεώνεται κάθε χρόνο να υποβάλει στην τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου λεπτομερή έκθεση για τη διαχείριση, από το Δ.Σ, της περιουσίας του, στο χρόνο που πέρασε. Το ίδιο υποχρεώνεται να κάνει για όποια άλλη Γενική Συνέλευση, εφ’ όσον το ζητήσει το Δ.Σ, ή ο αριθμός των μελών που ζητούν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η έκθεση ελέγχου υπογράφεται από τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και καταχωρείται στο βιβλίο Πρακτικών που τηρεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 23: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1. Οι αρχαιρεσίες, για την ανάδειξη των οργάνων του Σωματείου,  ενεργούνται κάθε τρία (3) χρόνια, με μυστική και με ψηφοδέλτια ψηφοφορία. Η εκλογή γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής, αν υπάρξουν περισσότεροι του ενός συνδυασμοί, αλλιώς γίνεται με πλειοψηφικό σύστημα.

2. Όσοι επιθυμούν να εκλέγουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην απόφασή του που προκηρύσσει τις εκλογές, υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς  το Σωματείο.

3. Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για τον Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη, καταχωρούνται δε στο ίδιο ή διαφορετικό ψηφοδέλτιο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Σωματείου εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος -με σταυρό- τα πρόσωπα  της προτιμήσεώς τους, πέντε (5) για το Διοικητικό Συμβούλιο και τρία (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή κατ’ ανώτατο.

5. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με την σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι πέντε (5) από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι τρεις (3) είναι αναπληρωματικά μέλη, επίσης οι τρεις (3) πρώτοι από τον πίνακα της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της μέλη και οι επόμενοι τρεις (3) τα αναπληρωματικά.

6. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφισαν.

 

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιούνται με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής.

2. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, με ισάριθμα αναπληρωματικά, και η εκλογή της γίνεται από τη Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία. Η Εφορευτική Επιτροπή έχει την ευθύνη για τη νόμιμη, σύμφωνα και με τους όρους του καταστατικού, διεξαγωγή των εκλογών. Το Δ.Σ υποχρεώνεται να εφοδιάζει έγκαιρα την Εφορευτική Επιτροπή με τα αναγκαία για τις αρχαιρεσίες υλικά (σφραγίδα, μητρώο, βιβλίο ταμείου κλπ.).

 

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

1. Οι εκλογές ενεργούνται στα γραφεία του Συλλόγου στο χρόνο που καθορίστηκε, με επίδειξη, από το κάθε μέλος, της ταυτότητάς του.

 

2. Το Δ.Σ. δέκα (10) ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες οφείλει να αποστείλει στα μέλη του Συλλόγου, που κατοικοεδρεύουν στην επαρχία, ψηφοδέλτια και φάκελο, στον οποίο (φάκελο) θέτει τη σφραγίδα του Συλλόγου. Η σφράγιση γίνεται στο πίσω και άνω αριστερό μέρος του φακέλου.

3. Τα μέλη του Συλλόγου που κατοικοεδρεύουν στην επαρχία μπορούν να ψηφίσουν,ταχυδρομώντας είτε με απλό ταχυδρομείο, είτε με συστημένη επιστολή είτε μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών,στην έδρα του το φάκελο, που θα απευθύνεται στον πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Ο φάκελος θα πρέπει να περιέχει:

α. φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του αποστολέα – μέλους της Εταιρείας.

β. το φάκελο που έχει σταλεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, στο οποίο ο ψηφοφόρος έχει θέσει το ψηφοδέλτιο της προτίμησής του, οπωσδήποτε κλειστό.

Η επιστολή αυτή πρέπει να παραληφθεί το αργότερο μέχρι και την ημέρα των εκλογών και πριν από τη λήξη τους.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΑΡΘΡΟ 26: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση του Σωματείου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με απαρτία των δύο τρίτων (2/3) των εγγεγραμμένων και  ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, και πλειοψηφία τα τρία τέταρτα (3/4) των παρόντων. Ο Σύλλογος διαλύεται αυτοδικαίως άνευ ετέρας διατύπωσης όταν τα τακτικά μέλη του έχουν παραμείνει σε  αριθμό κάτω των δέκα (10).Τα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου σε περίπτωση διάλυσής του περιέρχονται στο Τμήμα της Πνευμονικής Υπέρτασης του Ωνάσειου Νοσοκομείου Αττικής αποκλειστικά υπέρ των απόρων ασθενών.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 27: ΒΙΒΛΙΑ

Το Σωματείο τηρεί τα εξής βιβλία:

α. Μητρώο μελών

β. Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

γ. Βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

δ. Βιβλίο Πρακτικών Ελεγκτικής Επιτροπής

ε. Βιβλίο Ταμείου

στ. Πρωτόκολλο εγγράφων (εισερχομένων – εξερχομένων)

ζ. Μπλοκ διπλότυπων αποδείξεων

Όλα τα στοιχεία αυτά αριθμούνται, σφραγίζονται και θεωρούνται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του Σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 28: ΣΗΜΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

1. Το Σωματείο μπορεί, με απόφαση που θα λάβει το Διοικητικό του Συμβούλιο, να καθορίσει το σήμα του. Κάθε περαιτέρω αλλαγή του σήματος, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τροποποίηση του Καταστατικού.

2. Η σφραγίδα του Σωματείου είναι στρογγυλή και φέρει στο κέντρο το περίγραμμα του σήματος του Σωματείου και περιμετρικά με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του Σωματείου. Η σφραγίδα διατίθεται και στην αγγλική γλώσσα.

 

ΑΡΘΡΟ 29

Το Σωματείο γιορτάζει στις 5 Μαΐου, διεθνή ημέρα της Πνευμονικής Υπέρτασης, κατά την οποία θα διοργανώνεται η ετήσια εκδήλωση του.

 

ΑΡΘΡΟ 30

Το καταστατικό αυτό, που περιέχει τριάντα (30) άρθρα, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ΄ άρθρο και στο σύνολό του και  εγκρίθηκε όπως έχει από τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη σήμερα την 30 Ιανουαρίου 2013 στην Δροσιά Αττικής και στην οδό Δερβενακίων αρ. 11 β, και υπογράφεται από αυτά.