Βοηθώ στη Φιλοξενία του Ασθενή με Πνευμονική Υπέρταση

50,00 

Κατηγορία:

Περιγραφή

Δίνοντας 50 € βοηθώ στην συντήρηση του ξενώνα φιλοξενίας των κοινωνικά ευπαθών ασθενών με πνευμονική υπέρταση.

Θα λάβετε ονομαστικά από εμάς μία αναμνηστική κάρτα για την προσφορά σας.