Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών και Φροντιστών με την επωνυμία «Πνευμονική Υπέρταση Ελλάδας – Hellenic Pulmonary Hypertension – H.P.H», είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, εθελοντικού χαρακτήρα.

Ιδρύθηκε με την πρωτοβουλία ασθενών με Πνευμονική Υπέρταση τον Φεβρουάριο του 2013 με την υπ’ αριθ. 777/2013 διάταξη του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, τροποποιήθηκε δε με την υπ΄ αριθ. 319/2016 διάταξη του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου και καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό μητρώου 29448 .  Ο σύλλογος ασθενών και φροντιστών H.P.H είναι δομημένος με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, και δημιουργήθηκε για την υποστήριξη των σκοπών:

  • Εκπροσώπηση των πασχόντων της ελληνικής επικράτειας με Πνευμονική  Υπέρταση καθώς και με την σπάνια μορφή της νόσου, την Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση, ανά τον κόσμο και σε όλους τους φορείς που σχετίζονται με την πάθηση.
  • Εξυπηρέτηση όλων των ασθενών και σε όλα τα επίπεδα, διασφαλίζοντας την υποστήριξή τους με όλα τα διαθέσιμα ιατρικά μέσα  – θεραπείες που υπάρχουν για την διαχείριση της νόσου της Π.Υ.
  • Διασφάλιση των ιδανικότερων συνθηκών διαβίωσης με την δύσκολη νόσο της Π.Υ. τόσο για τους ιδίους όσο και για τις οικογένειες τους.
  • Εξασφάλιση των συμφερόντων των ασθενών και την εξομάλυνση των γραφειοκρατικών προβλημάτων που «ισχύουν» στην χώρα μας.
  • Καλυτέρευση της  ποιότητας ζωής επικεντρώνοντας στη σωματική αλλά και στην ψυχική υγεία των ασθενών και των φροντιστών τους.
  • Ενθάρρυνση της έρευνας προς την φαρμακευτική και ιατρική κοινότητα, ώστε να βρεθεί μια οριστική θεραπεία.
  • Ευαισθητοποίηση της Ελληνικής κοινωνίας με γνώμονα την άμεση αναγνώριση της πάθησης προς όφελος του γενικού πληθυσμού της χώρας και διασφάλιση της δυνατότητας της έγκαιρης θεραπείας στους πάσχοντες της νόσου.
  • Ενίσχυση των Διεθνών Συλλόγων Ασθενών με Πνευμονική Υπέρταση που δρουν σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Σύλλογός μας είναι σύμμαχος με τους περισσότερους αντίστοιχους Συλλόγους Ασθενών με Πνευμονική Υπέρταση (Π.Υ.), που υπηρετούν τους ίδιους σκοπούς κάνοντας εθελοντικό και ουσιαστικό έργο για την διεθνή κοινότητα της ασθένειας της Π.Υ.  Έχουμε συμμάχους σχεδόν και στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης, αλλά και πολλούς εκτός αυτής. Είμαστε  αναπόσπαστο μέλος του Αμερικάνικου οργανισμού PHA, και συνδράμουμε στο πολύτιμο έργο του Ευρωπαϊκού  οργανισμού Σπανίων Παθήσεων, EURORDIS .