Ιστορικό

Η βιταμίνη D συνδέεται με διάφορες παθήσεις, όπως μυοσκελετικές, μεταβολικές και καρδιοπνευμονικές ασθένειες. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν η διόρθωση της ανεπάρκειας σε βιταμίνη D ασκεί οποιαδήποτε ευεργετική επίδραση σε ασθενείς με πνευμονική υπέρταση.

Μέθοδοι

Ασθενείς με πνευμονική υπέρταση και ανεπάρκεια βιταμίνης D εντάχθηκαν στη μελέτη αυτή. Όλοι οι ασθενείς πέραν της καθιερωμένης τους θεραπείας για την πνευμονική υπέρταση έλαβαν χοληκαλσιφερόλη σε δόση 50.000 IU εβδομαδιαίως συν ασβέστιο (σε δόση 200 mg μαγνήσιο + 8 mg ψευδάργυρο + 400 IU VitD) ημερησίως για 3 μήνες. Τα επίπεδα ορού της βιταμίνης D, του ορού νατριουρητικού πεπτιδίου (ProBNP), η δοκιμασίατων 6 λεπτών βάδισης (6MWT), η μέγιστη και μέση πίεση πνευμονικής αρτηρίας, το μέγεθος και η λειτουργικότητα της δεξιάς κοιλίας, το κλάσμα εξώθησης (EF) και το η λειτουργική ικανότητα βάσης ΝΥΗΑ του ασθενή (New York Heart Association) μετρήθηκαν πριν την θεραπεία και μετά από 3 μήνες της θεραπείας. 

Αποτελέσματα

Στην μελέτη συμμετείχαν είκοσι δύο ασθενείς με πνευμονική υπέρταση και ανεπάρκεια βιταμίνης D. Στο τελικό σημείο, το επίπεδο ορού βιταμίνης D αυξήθηκε σημαντικά στα 54,8 ng / ml, ο μέσος όρος της βασικής απόστασης στην δοκιμασία 6MWT αυξήθηκε σημαντικά στα 81,6 m και το μέγεθος της δεξιάς κοιλίας (RV) βελτιώθηκε σημαντικά. Η μέση πίεση πνευμονικής αρτηρίας βελτιώθηκε επίσης μετά την θεραπεία, αλλά οι αλλαγές τους δεν έφθασαν σε στατιστικά σημαντικά επίπεδα. 

Συμπέρασμα

Η θεραπεία αποκατάστασης βιταμίνης D σε ασθενείς με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση και ανεπάρκεια βιταμίνης D έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση του μεγέθους της δεξιάς κοιλίας καθώς και της δοκιμασίας βάδισης έξι λεπτών (6MWT). Επιπλέον, βελτιώθηκεη μέση πνευμονική αρτηριακή πίεση αλλά μη σημαντικά. Το ζήτημα αυτό απαιτεί περαιτέρω μελέτες με μακροπρόθεσμη περίοδο παρακολούθησης.       

Λέξεις κλειδιά

Ανεπάρκεια βιταμίνης D, Πνευμονική Υπέρταση, Θεραπεία αντικατάστασης.Η πνευμονική αρτηριακή υπέρταση  είναι μια προοδευτική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από μέση πνευμονική αρτηριακή πίεση ≥ 25 mmHg, οδηγώντας σε δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια και μειωμένη καρδιακή παροχή με επακόλουθη αύξηση της θνησιμότητας (1). Με βάση την κλινική ταξινόμηση του 5ου Παγκόσμιου Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια της Γαλλίας το 2013 εντοπίστηκαν πέντε ομάδες διαταραχών που προκαλούν πνευμονική υπέρταση:Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση (Ομάδα 1). Πνευμονική υπέρταση λόγω αριστερής καρδιακής νόσου (Ομάδα 2). Πνευμονική υπέρταση λόγω χρόνιας πνευμονικής νόσου και / ή υποξίας (Ομάδα 3). Χρόνια θρομβοεμβολική πνευμονική υπέρταση (Ομάδα 4). Πνευμονική υπέρταση οφειλόμενη σε ασαφείς πολυπαραγοντικούς μηχανισμούς (Ομάδα5) (2).Οι παράγοντες που έχουν αποδειχθεί ότι προβλέπουν την επιβίωση σε ασθενείς με πνευμονική υπέρταση περιλαμβάνουν τη βασική λειτουργική ταξινόμηση βάση NYHA (3), το ιστορικό της δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας, την δοκιμασία βάδισης έξι λεπτών (6MWT)(4) και την αιμοδυναμική γραμμή βάσης (5, 6).

Από την άλλη πλευρά, η ανεπάρκεια βιταμίνης D είναι ένα μείζον πρόβλημα υγείας παγκοσμίως που το ποσοστό της στον γενικό πληθυσμό είναι περίπου 30% έως 50% (7). Οι μελέτες μεταξύ του πληθυσμού του Ιράν δείχνουν υψηλό επιπολασμό ανεπάρκειας βιταμίνης D και ανεπάρκειας σε περισσότερο από το 50% του γενικού πληθυσμού (8). Ο πρωταρχικός ρόλος της βιταμίνης D στον μεταβολισμό των οστών επεκτάθηκε σε διάφορες κλινικές και παθοφυσιολογικές καταστάσεις που μπορεί να επεκτείνονται από την οστεοπενία έως και σε διάφορες ανοσολογικές,μολυσματικές, καρδιαγγειακές και μεταβολικές παθήσειςή ακόμα και σε καρκίνους (9-11). Η ανεπάρκεια βιταμίνης D διεγείρει το σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης (RASS) και οδηγεί σε υπέρταση και υπερτροφία της αριστερής κοιλίας της καρδιάς (12).

Επιπρόσθετα, διάφορες μελέτες έχουν δείξει τη σχέση μεταξύ ανεπάρκειας βιταμίνης D και θρομβοεμβολικών επεισοδίων (13, 14). Η βιταμίνη D επηρεάζει τον πολλαπλασιασμό των αγγειακών ενδοθηλιακών αυξητικών παραγόντων (VEGF), την έκφραση της ενδοθηλίνης και τον πολλαπλασιασμό των αγγειακών λείων μυϊκών κυττάρων και μπορεί να προδιαθέσει σε ενδοθηλιακή δυσλειτουργία (15-17).Δεδομένου ότι οι κύριοι παθογόνοι μηχανισμοί πνευμονικής υπέρτασης είναι ο πολλαπλασιασμός των ενδοθηλιακών και των λείων μυϊκών κυττάρων, η αγγειοσυστολή, η θρόμβωση και η φλεγμονή, μπορεί να προταθεί ότι η βιταμίνη D μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο στην παθοφυσιολογία της νόσου και η έλλειψη της βιταμίνης D μπορεί να ασκήσει ακατάλληλη επίδραση στην πορεία της πνευμονικής υπέρτασης (18-20).

Μερικές μελέτες έχουν δείξει ότι η θεραπεία βιταμίνης D βελτιώνει δείκτες αγγειακής υγείας όπως η ενδοθηλιακή λειτουργία, αλλά δεν είναι γνωστό εάν η θεραπεία υποκατάστασης βιταμίνης D σε ασθενείς με ανεπάρκεια της και πνευμονική υπέρταση βελτιώνει τη λειτουργία του πνεύμονα.Συνεπώς, διεξήγαμε αυτή τη μελέτη για να αξιολογήσουμε την επίδραση της θεραπείας αντικατάστασης βιταμίνης D στην καρδιαγγειακή παράμετρο σε ασθενείς με πνευμονική υπέρταση που είχαν επίσης ανεπάρκεια βιταμίνης D. 

Μέθοδοι

Σχεδιασμός Μελέτης και Συμμετέχοντες

Η μελέτη αυτή ήταν αναμενόμενη μη ελεγχόμενη πριν και μετά από κλινική δοκιμή (IRCT2013091713828N3), σχεδιασμένη με σκοπό την αξιολόγηση των επιδράσεων της θεραπείας αντικατάστασης βιταμίνης D σε ασθενείς με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση και έλλειψη βιταμίνης D. Αυτή η δοκιμή διεξήχθη σε ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο στο Isfahan (τρίτη μεγαλύτερη πόλη του Ιράν, που βρίσκεται στο κέντρο του Ιράν). Η επιτροπή ιατρικής δεοντολογίας του πανεπιστημίου ιατρικών επιστημών του Isfahan ενέκρινε το σχεδιασμό της μελέτης, τα πρωτόκολλα και η συναίνεση λήφθηκε από όλους τους εγγεγραμμένους ασθενείς (ο κώδικας δεοντολογίας ήταν 492030).Συνολικά 54 ασθενείς με πνευμονική υπέρταση (ως επί το πλείστον τύπου 1) θεωρήθηκαν ως επιλέξιμοι για τη μελέτη. Τέλος, συμμετείχαν 28 ασθενείς. Είκοσι δύο ασθενείς με πνευμονική υπέρταση είχαν ανεπάρκεια βιταμίνης D σε αυτή τη μελέτη. Συμπεριλάβαμε ασθενείς ηλικίας 20 έως 65 ετών με πνευμονική υπέρταση (μέση πίεση πνευμονικής αρτηρίας ήταν μεγαλύτερη από 25 με καθετηριασμό) και έλλειψη ή ανεπάρκεια βιταμίνης D (επίπεδο 25-υδροξυ Vit D ορού μικρότερο από 30 ng / ml).Όλοι οι ασθενείς ήταν κλινικά και αιμοδυναμικά σταθεροί. Υποβλήθηκαν σε συνδυασμένη θεραπεία για τουλάχιστον 1 χρόνο χωρίς να αυξήσουμε τηνδόση των πνευμονικών αγγειοδιασταλτικών. Εξαιρέσαμε ασθενείς που έλαβαν ήδη συμπληρώματα βιταμίνης D ή δεν ήθελαν να συμμετάσχουν στη δοκιμή.

Παρεμβάσεις και μετρήσεις

Κατά την είσοδο στη μελέτη, καταγράφηκε το φύλο, η ηλικία και ο τύπος πνευμονικής υπέρτασης (με βάση την 5η Παγκόσμια Κλινική Κατάταξη Συνεδρίων που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια της Γαλλίας το 2013 με θέμα την αιτιολογία) (2). Επίσης, όλοι οι συμμετέχοντες εξετάστηκαν για τις ακόλουθες μετρήσεις: 

1) Βιοχημική αξιολόγηση: Το επίπεδο ορού του 25-υδροξυ Vit D μετρήθηκε με ανοσολογική δοκιμασία χημειοφωταύγειας (DiaSorin LIAISON, Inc.). Ασθενείς με επίπεδο ορού 25-υδροξυ βιταμίνης D μικρότεροι από 30 ng / ml εγγράφηκαν στη μελέτη. Επιπλέον, το επίπεδο ορού του προ-εγκεφαλικού νατριουρητικού πεπτιδίου (Pro-BNP) αναλύθηκε με εμπορικώς διαθέσιμη ανοσοδοκιμασία (Elecsys, Roche Diagnostics, Indiana).

2) Δοκιμασία βάδισης 6MWT: (21, 22) Η δοκιμασία 6MWT (δοκιμασία βάδισης έξι λεπτών) μετρήθηκε για να εκτιμηθεί η λειτουργική ικανότητα άσκησης των ασθενών. Αυτή η δοκιμή μετρά την απόσταση (σε κλίμακα μετρητή) που ένα άτομο μπορεί να περπατήσει γρήγορα σε διάστημα 6 λεπτών σε μια επίπεδη, σκληρή, εσωτερική επιφάνεια. Η ελάχιστη κλινικά σημαντική απόσταση για τα έξι λεπτά της διαδρομής είναι 30 μέτρα. Πριν αρχίσει η δοκιμασία, οι συμμετέχοντες κάθισαν σε ηρεμία για τουλάχιστον 10 λεπτά. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, ο κορεσμός οξυγόνου (SatO2) μετρήθηκε με παλμική οξυμετρία. Στο τέλος της δοκιμής μετρήθηκε ξανά ο κορεσμός οξυγόνου(SatO2). 

3) Ηχοκαρδιογραφία: Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε διαθωρακική υπερηχοκαρδιογραφία σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρεία Echocardiography (23) πριν και μετά τη δοκιμή για την εκτίμηση της μέγιστης και της μέσης πίεσης της πνευμονικής αρτηρίας, του μεγέθους και της λειτουργίας της δεξιάς κοιλίας και του κλάσματος εξώθησης. Όλα τα ηχοκαρδιογραφήματα εκτελέστηκαν από έμπειρη υφηγεσία ηχοκαρδιογραφίας 

Λειτουργική κατηγορία

Κατηγορία 1: Χωρίς περιορισμό της σωματικής δραστηριότητας

Κατηγορία 2: Ελαφρός περιορισμός της σωματικής δραστηριότητας

Κατηγορία 3: Έντονος περιορισμός της σωματικής δραστηριότητας,

Κατηγορία 4: Να ασκεί οποιαδήποτε σωματική δραστηριότητα με δυσφορία (24).

Όλοι οι ασθενείς που είχαν τα κριτήρια συμπερίληψης για να εγγραφούν στη μελέτη έλαβαν μια μαλακή κάψουλα ζελατίνης χολοκαλσιφερόλης (Vit D3) (Zahravi Pharmaceutical Company, Iran) σε δόση 50.000 IU εβδομαδιαία καιασβέστιο (Vitane Pharmaceuticals, Γερμανία) σε δόση 200 mg μαγνήσιο + 8 mg ψευδάργυρος + 400 IU Vit D καθημερινά, για 3 μήνες. Μετά από 3 μήνες θεραπείας, ελέγχθηκε το επίπεδο ορού της 25-υδροξυ βιταμίνης D και για εκείνους τους ασθενείς με επίπεδο ορού Vit D που παρέμεινε λιγότερο από 30 ng / ml, επαναλήφθηκε η δεύτερη περίοδος θεραπείας. Μετά την χορήγηση της θεραπείας, όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε βιοχημικές εξετάσεις, σε δοκιμασία βάδισης 6ΜΜΤ, ηχοκαρδιογραφία και ταξινόμηση των λειτουργιών κατά τον ίδιο τρόπο με τις πρώτες μετρήσεις από την είσοδο στη μελέτη.

Αποτελέσματα

Από το σύνολο των 54 ασθενών με πνευμονική υπέρταση (κυρίως ομάδα 1, με βάση την κλινική ταξινόμηση της πνευμονικής υπέρτασης) οπού θεωρήθηκαν επιλέξιμοι μόνο 28 ασθενείς συμμετείχαν στη μελέτη. Μετά την αξιολόγηση του επιπέδου Vit D, συνολικά 22 ασθενείς έδειξαν ότι πάσχουν από έλλειψη βιταμίνης D (περίπου 80% επικράτηση ανεπάρκειας βιταμίνης D στους ασθενείς μας). Ένας ασθενής πέθανε κατά τη διάρκεια της δοκιμής λόγω σοβαρής υποκείμενης νόσου και 21 ασθενείς ολοκλήρωσαν τη δοκιμή. Όλοι οι ασθενείς βρίσκονταν σε θεραπεία σταθερής πνευμονικής υπέρτασης με αναστολέα υποδοχέα ενδοθηλίνης (Bosentan) και αναστολέα φωσφοδιεστεράσης (sildenafil ή ταδαλαφίλη). Τα βασικά χαρακτηριστικά των ασθενών περιγράφονται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1

Τα βασικά χαρακτηριστικά του ασθενούς (n = 22)Μετά την θεραπεία, το επίπεδο VitD του ορού βελτιώθηκε σημαντικά, κατά 54,8 ng / ml και έφθασε στα> 30 ng / ml σε όλους τους ασθενείς (πίνακας 2). Η μέτρηση του μεγέθους της δεξιάς κοιλίας (RV) έδειξε ότι μετά την θεραπεία αντικατάστασης της Vit D, το μέγεθος RV βελτιώθηκε σημαντικά (P = 0,01) (σχήμα 1).

Πίνακας 2

Σύγκριση των παραμέτρων πριν και μετά τη λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης D σε ασθενείς με υπέρταση πνευμονικής αρτηρίας και ανεπάρκεια βιταμίνης D.

Σχήμα 1

Επίδραση 3μηνης θεραπείας αποκατάστασης της βιταμίνης D στο μέγεθος της δεξιάς κοιλίας σε ασθενείς με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση και ανεπάρκεια βιταμίνης D. Η ανάλυση της δοκιμασίας βάδισης 6ΜΜΤ έδειξε ότι ο μέσος όρος της βασικής απόστασης αυξήθηκε στατιστικά κατά 81,6 m μετά την θεραπεία (P <0,001) (πίνακας 2) αλλά τα αποτελέσματα των 6MWT και ο κορεσμός του οξυγόνου δεν διαφέρουν στατιστικά πριν και μετά από τη χορήγηση βιταμίνης D (Ρ = 0,81, Ρ = 0,29, αντίστοιχα). Εξάλλου, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 2, η μέση τιμή-PAP βελτιώθηκε μετά την χορήγηση αλλά οι μεταβολές τους δεν ήταν στατιστικά σημαντικές (p> 0,05) (σχήμα 2). Το επίπεδο pro-BNP στον ορό και η λειτουργική ικανότητα βάση NYHA δεν μεταβάλλονται σημαντικά (P = 0,66, P = 0,22, αντίστοιχα) (πίνακας 2).

Σχήμα 2

Επίδραση 3μηνης θεραπείας αντικαταστάσεως βιταμίνης D στην λειτουργία της δεξιάς κοιλίας σε ασθενείς με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση και ανεπάρκεια βιταμίνης D.

Η πνευμονική υπέρταση είναι μια απειλητική για τη ζωή ασθένεια που χαρακτηρίζεται από μια προοδευτική αύξηση της πνευμονικής αγγειακής αντίστασης που οδηγεί σε καρδιακή ανεπάρκεια και μειωμένη καρδιακή παροχή, οι καταστάσεις αυτές οδηγούν σε θάνατο (25). Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι διαχείρισης αυτής της κατάστασης, αλλά ο ασθενής μπορεί να επηρεαστεί και από άλλες επιπλοκές, όπως η έλλειψη βιταμίνης D κατά τη διάρκεια της νόσου (26, 27). Η βιταμίνη D φαίνεται να σχετίζεται με τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης μέσω διαφόρων οδών και συσχετίζεται αντιστρόφως με τη δραστικότητα της ρενίνης στον ορό (11). Η βιταμίνη D μπορεί να καταστείλει τη δραστηριότητα της ρενίνης, πράξη που πιθανότατα οφείλεται στα αυξημένα επίπεδα ενδοκυτταρικού ασβεστίου (13). Η θεραπεία υποκατάστασης βιταμίνης D σε ασθενείς με ανεπάρκεια βελτίωσε σημαντικά τηνδιαστολική φάση, αποτέλεσμα που βρέθηκε με μετρήσεις. (27). Πολλαπλές ενδείξεις υποδεικνύουν μια σύνδεση μεταξύ βιταμίνης D και καρδιαγγειακής νόσου, συμπεριλαμβανομένων πειραματικών μελετών που αναγνωρίζουν τους υποδοχείς βιταμίνης D στα αγγειακά κύτταρα λείων μυών και τα ενδοθηλιακά κύτταρα και ενδεχομένως τον καρδιακό ιστό (28).

Η παρούσα μελέτη ασχολήθηκε με την πιθανή επίδραση της αποκατάστασης της βιταμίνης D στη βελτίωση της καρδιαγγειακής λειτουργίας σε ασθενείς με πνευμονική υπέρταση και ανεπάρκεια βιταμίνης D. Στην τρέχουσα ρύθμιση, διαπιστώσαμε ότι η θεραπεία αποκατάστασης της βιταμίνης  D μπορεί να διορθώσει την ανεπάρκεια βιταμίνης  D στους περισσότερους ασθενείς ακόμη και εντός μιας σύντομηςπερίοδού θεραπείας, 3 μηνών. Η αύξηση του επιπέδου βιταμίνης D συνοδεύεται από τη βελτίωση της δοκιμής βάδισης έξι λεπτών (6MWT) ως γνωστού προγνωστικού παράγοντα σε αυτούς τους ασθενείς. Σε συμφωνία με το εύρημα μας, οι Boxer RS ​​et al. έδειξαν ότι η διάνυση μεγαλύτερηςαπόστασης κατά την δοκιμασία  των έξι λεπτών βάδισης συσχετίστηκε με υψηλότερο επίπεδο 25-υδροξυ βιταμίνης D (29). Αντίθετα, άλλες μελέτες αναφέρουν ότι το συμπλήρωμα βιταμίνηςD δεν έχει σημαντική κλινική επίδραση στην απόσταση των έξι λεπτών με τα πόδια σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια (30, 31). Ίσως οι διαφορές στις μελέτες αυτές οφείλονται σε διαφορές στα χαρακτηριστικά του ασθενούς, όπως η υποκείμενη νόσο.

Ένα άλλο εύρημα της μελέτης μας είναι η βελτίωση στο μέγεθος της δεξιάς κοιλίας. Σύμφωνα με τα ευρήματά μας, οι όγκοι της δεξιάς κοιλίας μειώθηκαν με το συμπλήρωμα βιταμίνης D σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια (31). Άλλες μελέτες απέτυχαν να αποδείξουν κάποιο σημαντικό αποτέλεσμα της θεραπείας αντικατάστασης Vit D στο μέγεθος της δεξιάς κοιλίας (28).

Στη μελέτη μας, η λειτουργική ικανότητα βάση NYHA δεν επηρεάστηκε από τη θεραπεία αντικατάστασης βιταμίνης D. Παρόμοια με το εύρημα μας, οι Zittermann Α et al. αποκάλυψε ότι δεν υπήρχε σαφής συσχέτιση μεταξύ της λειτουργικήςικανότητας NYHA και των επιπέδων 25 (OH) D (32). Δεν διαπιστώσαμε ξεκάθαρες αλλαγές στο κλάσμα εξώθησης μετά την αποκατάσταση της βιταμίνης D. Αναφέρεται ότι το EF αυξήθηκε κατά 5,3% με τη θεραπεία συμπληρώματος βιταμίνης D (31). Διαπιστώσαμε μια σημαντική μείωση της μέσης πίεσης πνευμονικής αρτηρίας, αλλά αυτή η βελτίωση δεν είναι στατιστικά σημαντική και μπορεί να οφείλεται στο μικρό μέγεθος δείγματος. Παρόλα αυτά, μια άλλη μελέτη αποκάλυψε μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της πίεσης της πνευμονικής αρτηρίας και του επιπέδου βιταμίνης D του ορού (19). Αν και το επίπεδο pro-BNP του ορού δεν απεικονίζει σημαντική αλλαγή μετά την θεραπεία στην μελέτη μας, μερικές μελέτες έδειξαν μια ανάλυση μη γραμμικής αντιστρόφως ανάλογης συσχέτισης της βιταμίνης D με το επίπεδο Pro-BNP (31, 32). Το μικρό μέγεθος δείγματος και οι διαφορές στα χαρακτηριστικά του ασθενούς μπορεί να εξηγούν αυτές τις αποκλίσεις.

Σύμφωνα με τον κύριο περιορισμό της μελέτης μας, επειδή δεν έχουμε μια ομάδα ελέγχου στη μελέτη, πρέπει να ερμηνεύσουμε με προσοχή ότι μια τέτοια βελτίωση προκλήθηκε ακριβώς από τη θεραπεία βιταμίνης D. Δεν διαθέσαμε ομάδα ελέγχου λόγω ηθικής, εκτός από τον μικρό αριθμό ασθενών με τύπου 1 πνευμονικής υπέρτασης στην κοινότητα. Άλλοι περιορισμοί της μελέτης μας περιελάμβαναν σύντομη διάρκεια παρακολούθησης, έλλειψη δεδομένων σχετικά με πρόσθετες καρδιακές μεταβλητές όπως μυϊκή δύναμη, παρουσία σκελετικού πόνου ή μυοσκελετικών παθήσεων οι οποίες μπορεί να έχουν διορθωθεί μετά από την ομαλοποίηση του βιταμίνης D στον ορό και να έχουν σαν αποτέλεσμα την βελτίωση του περπατήματος. Η αξιολόγηση της μυϊκής δύναμης και της μυοσκελετικής κατάστασης είναι μια μεγάλη παράμετρος που θα εξετάσουμε σε μελλοντικές μελέτες. Τέλος, η μελέτη μας έδειξε ότι, σύμφωνα με τον υψηλό επιπολασμό ανεπάρκειας βιταμίνης D στο γενικό πληθυσμό και στους ασθενείς με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, είναι σημαντική η προσοχή στη διαλογή και στην θεραπεία αποκατάστασης της ανεπάρκειας βιταμίνης D σε αυτούς τους ασθενείς. Επιπλέον, η θεραπεία αποκατάστασης της βιταμίνης D δεν είναι δαπανηρή και δεν έχει σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις, αντίθετα έχει κάποια πλεονεκτήματα. Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης αποκάλυψαν ότι η θεραπεία αποκατάστασης της ανεπάρκειας της βιταμίνης D σε ασθενείς με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση έχει σημαντική επίδραση στο μέγεθος της δεξιάς κοιλίας και στη βελτίωση της δοκιμασίας βάδισης 6ΜΜΤ (6MinutesMeters). Και η μέση πίεση πνευμονικής αρτηρίας έδειξε κάποιες βελτιώσεις μετά από θεραπεία αποκατάστασης της βιταμίνης D, αν και δεν ήταν στατιστικά σημαντική.

Πηγή: www.ncbi.nlm.nih.gov

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblr
Translate »

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!