Είναι η επίλυση των προβλημάτων των ασθενών μας όπως :

– παρά την πρόοδο των τελευταίων ετών, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με ΠΑΥ είναι ακόμη πολλά.  Στην πραγματικότητα η νόσος εξακολουθεί να είναι ελάχιστα κατανοητή τόσο από τους γιατρούς όσο και από το γενικό πληθυσμό και αυτό οδηγεί στη δυσκολία και στην καθυστέρηση της διάγνωσης. Η αμάθεια της ιατρικής κοινότητας και η άγνοια της ύπαρξης της ασθένειας καθυστερεί τους ασθενείς να πηγαίνουν στο γιατρό, και όταν αυτό συμβεί, η ασθένεια είναι ήδη σε προχωρημένο στάδιο.

– τα ιατρικά κέντρα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην παγκόσμια κοινότητα είναι σχετικά λίγα, κέντρα με ειδικές γνώσεις αλλά και την κλινική εμπειρία που απαιτείται για να διασφαλιστεί ότι οι ασθενείς με ΠΑΥ θα έχουν πρόσβαση στις θεραπευτικές αγωγές που διατίθενται και θα λαμβάνουν κάθε πιθανή βοήθεια σχετικά με την πολύπλοκη αυτή νόσο. Απαιτείται συχνά από τους ασθενείς μας να κάνουν μεγάλες αποστάσεις για να φτάσουν στα κέντρα, με όλες τις δυσκολίες της υποθέσεως, ιδίως του δεδομένου ότι η ασθένεια απαιτεί περιοδικές μετακινήσεις ειδικά όταν ο ασθενής έχει μόνιμα παροχέτευση οξυγόνου.

– τα σημαντικά προβλήματα που ταλανίζουν σήμερα όλους τους ασθενείς στην Ελλάδα, έτσι και εμάς, προβλήματα που σχετίζονται με τις διοικητικές – κοινωνικές διαδικασίες για τη λήψη φαρμάκων, την πραγματοποίηση εξετάσεων, την γενικότερη αναγνώριση των προνομίων μας και γενικά με ότι σχετίζεται με  την  αναπηρία της ασθένειας μας.