Άρθρο της MAGDALENA KEGEL

Η αναστολή του ενζύμου της κινάσης της σφιγγοσίνης 1 (sphingosine kinase 1 (SK1)) μείωσε την διόγκωση της δεξιάς κοιλίας σε ένα πειραματόζωο με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, χωρίς να έχει αντίκτυπο στην αναδιαμόρφωση των αιμοφόρων αγγείων. Τα ευρήματα αυτά, τα οποία δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Cellular Signalling, έφεραν στην επιφάνεια αμυντικούς μηχανισμούς ικανούς για ανάπτυξη φαρμάκων στο μέλλον. 

Οι επιστήμονες πιστεύουν από καιρό ότι η δυσλειτουργία της δεξιάς κοιλίας σε ασθενείς με ΠΑΥ είναι αντισταθμιστικός μηχανισμός που προκαλείται από την αύξηση της πίεσης στις πνευμονικές αρτηρίες. Η διόγκωση της δεξιάς κοιλίας της καρδιάς οδηγεί τελικά σε δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια, το πιο συχνό αίτιο θανάτου για ασθενείς με ΠΑΥ. Ενώ ο μηχανισμός της διόγκωσης δεν είναι ξεκαθαρισμένος, η νέκρωση των κυττάρων του μυοκαρδίου φαίνεται να εμπλέκεται σε αυτό. Η SK 1 βρέθηκε να είναι σε υψηλές τιμές στους πνεύμονες των ασθενών με ΠΑΥ και προηγούμενες μελέτες έδειξαν ότι πειραματόζωα που δεν έχουν αυτόν τον παράγοντα δεν αναπτύσσουν πνευμονική υπέρταση. Η δράση της SK 1 τελικά οδηγεί στην παραγωγή κεραμιδίου, παράγοντα κλειδί στοην προγραμμτισμένη νέκρωση κυττάρων.

Στην μελέτη, “Επίδραση του εκλεκτικού αναστολέα της κινάσης της σφιγγοσίνης, PF-543 στην αρτηριακή και καρδιακή αναδιαμόρφωση σε υποξικό τύπο πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης” (”Effect of the sphingosine kinase 1 selective inhibitor, PF-543 on arterial and cardiac remodeling in a hypoxic model of pulmonary arterial hypertension,”) ερευνητές του Πανεπιστημίου Strathclyde της Γλασκώβης του Ηνωμένου Βασιλείου ερεύνησαν την ΠΑΥ σε ποντίκια που εμφάνισαν την νόσο ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε συνθήκες χαμηλού οξυγόνου. Στα ποντικία με ΠΑΥ χορηγήθηκε φάρμακο που ανέστειλε την SK 1 και οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το φάρμακο δεν είχε καμία επίδραση στην αναμόρφωση των αιμοφόρων αγγείων των πνευμόνων. Ωστόσο, παρότι διατήρησαν αυξημένη πίεση στις πνευμονικές αρτηρίες, τα ποντίκια που έλαβαν τον αναστολέα SK 1 παρουσίασαν μειωμένη διόγκωση της δεξιάς κοιλίας. Περαιτέρω ανάλυση έδειξε ότι αυτό ήταν συνέπεια της μειωμένης προγραμματισμένης νέκρωσης των κυττάρων του μυοκαρδίου, το οποίο προέκυψε από την μειωμένη δράση του παράγοντα p53. Όταν οι ερευνητές χορήγησαν άλλο φάρμακο στα ποντίκια, το οποίο ήταν γνωστό ότι ανέστειλε τόσο την SK 1 όσο και την παραγωγή του κεραμιδίου μέσω άλλης οδού, δεν παρατήρησαν τα ίδια ευεργετικά αποτελέσματα στην δεξιά κοιλία, το οποίο σημαίνει ότι η δράση του αναστολέα-SK 1 δεν επηρεάζεται από το κεραμίδιο. Η αναστολή της άλλης οδού μπορεί επίσης να εξουδετερώσει το ευεργετικό αποτέλεσμα του αναστολέα SK 1.

Η μελέτη συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση των μηχανισμών που οδηγούν την δεξιά κοιλία σε δυσλειτουργία στην ΠΑΥ. Έδειξε ότι η νόσος της καρδιάς δεν προκαλείται από την αυξημένη πίεση, αλλά αυτό είναι τουλάχιστον το αποτέλεσμα ελαττωματικής σηματοδότησης σε σημαντικές οδούς, ανεξαρτήτως από την αναμόρφωση των αιμοφόρων αγγείων.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στα αγγλικά στο  Pulmonary Hypertension News.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblr
Translate »

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!