Ο ευρωπαϊκός σύλλογος της Πνευμονικής Υπέρτασης (PHA Europe) εκδίδει το περιοδικό Mariposa Journal δύο με τρείς φορές το χρόνο με σκοπό να ενημερώνει το κοινό για τις δραστηριότητες όλων των συλλόγων και για όλα τα νέα που αφορούν την πνευμονική υπέρταση.

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για να διαβάσετε το περιοδικό.

Mariposa Spring 2010

Mariposa Summer 2010

Mariposa Winter 2010

Mariposa Spring 2011

Mariposa Summer 2011

Mariposa Winter 2011

Mariposa Spring 2012

Mariposa Summer 2012

Mariposa Summer 2012 (1)

Mariposa Winter 2012

Mariposa Summer 2013

Mariposa Winter 2013

Mariposa Summer 2014

Mariposa Winter 2014

Mariposa Summer 2015

Mariposa Winter 2015

Mariposa Summer 2016

Mariposa Summer 2017