Στις 20 Απριλίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 17:30, στον ξενώνα του σωματείου με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΛΛΑΔAΣ» («HELLENIC PULMONARY HYPERTENSION») και το διακριτικό τίτλο «Η.Ρ.Η.», επί της οδού Μυτιλήνης αριθ. 35, συνήλθε η Γενική Συνέλευση των μελών του, με θέμα τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνέχεια της από 28.02.2019 Απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, δια της οποίας εξελέγησαν τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και ορίστηκε ο τόπος και ο χρόνος των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και κατόπιν σχετικής πρόσκλησης προς τα μέλη του.

Με την ολοκλήρωση τις ψηφοφορίας και μετά την καταμέτρηση των έγκυρων ψηφοδελτίων με πρόσκληση της πλειοψηφήσασας
συμβούλου Ιωάννας Αλυσανδράτου το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προήλθε από τις εκλογές της 20/4/2019 είναι το εξής:

Πρόεδρος :  Αλυσανδράτου Ιωάννα – Ασθενής 

Αντιπρόεδρος :  Δρογώσης Νικόλαος – Ασθενής 

Γενική Γραμματέας :  Παρτάλη Μαριάννα – Ασθενής 

Ειδικός Γραμματέας :  Καγκαλίδου Κωνσταντίνα – Ασθενής 

Ταμίας :  Κονταράτος Αντώνιος – Φροντιστής

Αναπληρωματικό Μέλος :  Δικιδίκης Αργύρης – Ασθενής

Αναπληρωματικό Μέλος :  Ξένος Σπυρίδων – Ασθενής 

Αναπληρωματικό Μέλος :  Σταυροπούλου Φεβρωνία – Ασθενής