Η καθιστική ζωή αυξάνει το αίσθημα κόπωσης στις γυναίκες με ΠΑΥ

Άρθρο της Daniela Semedo, PhD Οι γυναίκες με Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση (ΠΑΥ) συχνά κάνουν καθιστική ζωή και αυτή η έλλειψη καθημερινών δραστηριοτήτων προκαλεί σωματική και φυσική κόπωση και χαμηλή διάθεση, σύμφωνα με μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Chest. Η...

Νέοι βιοδείκτες μπορεί να βελτιώνουν διάγνωση και θεραπεία της ΠΑΥ

Άρθρο της DANIELA SEMEDO, PHD Κατά την εκπόνηση μίας διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο Umeå στη Σουηδία, ανακαλύφθηκαν νέοι αιματολογικοί βιοδείκτες οι οποίοι καταγράφουν την αντιδραστικότητα των αιμοφόρων αγγείων των πνευμόνων των ασθενών με καρδιακές και πνευμονικές παθήσεις και μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση...

Νέα τεχνική εστιάζει στη δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας

Άρθρο της MAGDALENA KEGEL  Η δυσλειτουργία της δεξιάς κοιλίας της καρδιάς είναι στενά συνδεδεμένη με την πνευμονική υπέρταση (ΠΥ). Καθώς, όμως, οι δύο κοιλίες της καρδιάς συνδέονται μέσω του μεσοκοιλιακού διαφράγματος–το τείχος δηλαδή μεταξύ των δύο κοιλίων–μία βρετανική επιστημονική ομάδα μελέτησε...

«Άχρηστο» γενετικό υλικό μπορεί να παίζει καίριο ρόλο στην ΠΥ

Άρθρο της MALIKA AMMAM, PHD Σύμφωνα με μία πρόσφατη μελέτη, κάποια μόρια RNA τα οποία καλούνται microRNAs (miRNAs) και τα οποία για πολύ καιρό θεωρούνταν ως άχρηστο γενετικό υλικό, ευθύνονται για την γρήγορη εξάπλωση των ενδοθηλιακών κυττάρων, o υπερπολλαπλασιασμός των οποίων οδηγεί στην εμφάνιση...

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της από του στόματος θεραπείας

Άρθρο της MARGARIDA AZEVEDO Νέες δραστικές ουσίες υπό τη μορφή χαπιών για την διαχείρηση και θεραπεία της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης (ΠΑΥ) έχουν ενταχθεί, κατά την τελευταία δεκαετία, στις θεραπευτικές μεθόδους και βρίσκονται υπό διαρκή βελτίωση, όπως είναι οι ανταγωνιστές υποδοχέων...

Βελτίωση στην διάγνωση των διάφορων τύπων ΠΥ, βοηθώντας και στην θεράπευση

Άρθρο της ANA PAMPLONA, PHD Νέα μελέτη προσδιορίζει αιμοδυναμικές μεταβλητές οι οποίες μας βοηθούν να διακρίνουμε τους ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική αρτηριακή υπέρταση (ΠΑΥ) από εκείνους με μεμονωμένη μετα-τριχοειδική πνευμονική υπέρταση (ΠΥ), μία ανακάλυψη η οποία συμβάλλει στην ακριβέστερη και αποτελεσματικότερη διάγνωση και θεραπεία...

Νέα εφαρμογή με…πρακτική εφαρμογή και όραμα για την ΠΥ

Άρθρο του CHARLES MOORE. H phaware αξιοποιεί την τεχνολογία με ένα πρωτοποριακό συνεργατικό τρόπο με απώτερο στόχο την θεράπευση της πνευμονικής υπέρτασης. H phaware είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα το Μπέρμπανκ της Καλιφόρνιας των Η.Π.Α. που έχει σαν στόχο την παγκόσμια ευαισθητοποίηση γύρω...

Η χρησιμότητα της προστακυκλίνης στην θεραπεία της σαρκοείδωσης στην πνευμονική υπέρταση

Άρθρο της ALISA WOODS, PHD Πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τη θεραπεία της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης μπορεί να έχουν εφαρμογή και στην σαρκοείδωση.  Ένα πρόσφατα δημοσιευμένο άρθρο υποστηρίζει ότι η θεραπεία με προστακυκλίνη, η οποία χρησιμοποιείται στην θεραπευτική αγωγή της πνευμονικής...

Βελτιωμένα τα αποτελέσματα του συνδυασμού Letairis-Cialis για την ΠΑΥ

Άρθρο του Bruno Castro, PhD Σε μια πρόσφατη μελέτη με τίτλο «Αρχική Χρήση του Ambrisentan και Tadalafil στην Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση» η οποία δημοσιεύτηκε στο έγκυρο επιστημονικό περιοδικό New England Journal of Medicine, μια διεθνής ομάδα ερευνητών υποστήριξε ότι η συνδυαστική θεραπεία ambrisentan...