Μελέτη για την αντιμετώπιση της δυσλειτουργίας της δεξιάς κοιλίας στην ΠΑΥ

Άρθρο της MAGDALENA KEGEL Η αναστολή του ενζύμου της κινάσης της σφιγγοσίνης 1 (sphingosine kinase 1 (SK1)) μείωσε την διόγκωση της δεξιάς κοιλίας σε ένα πειραματόζωο με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, χωρίς να έχει αντίκτυπο στην αναδιαμόρφωση των αιμοφόρων αγγείων. Τα ευρήματα αυτά, τα...

Δύο νέοι βιοδείκτες για την ΠΑΥ

Άρθρο της Patricia Inacio, PhD Η γαλεκτίνη-3 (Γαλ-3) και η ορμόνη αλδοστερόνη μπορεί να αποτελέσουν δύο νέους βιοδείκτες πρόγνωσης της νόσου στους ασθενείς με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, σύμφωνα με μία πρόσφατη μελέτη με τίτλο «Η γαλεκτίνη-3 και η αλδοστερόνη ως...

Η καθιστική ζωή αυξάνει το αίσθημα κόπωσης στις γυναίκες με ΠΑΥ

Άρθρο της Daniela Semedo, PhD Οι γυναίκες με Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση (ΠΑΥ) συχνά κάνουν καθιστική ζωή και αυτή η έλλειψη καθημερινών δραστηριοτήτων προκαλεί σωματική και φυσική κόπωση και χαμηλή διάθεση, σύμφωνα με μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Chest. Η...

Νέοι βιοδείκτες μπορεί να βελτιώνουν διάγνωση και θεραπεία της ΠΑΥ

Άρθρο της DANIELA SEMEDO, PHD Κατά την εκπόνηση μίας διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο Umeå στη Σουηδία, ανακαλύφθηκαν νέοι αιματολογικοί βιοδείκτες οι οποίοι καταγράφουν την αντιδραστικότητα των αιμοφόρων αγγείων των πνευμόνων των ασθενών με καρδιακές και πνευμονικές παθήσεις και μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση...

Νέα τεχνική εστιάζει στη δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας

Άρθρο της MAGDALENA KEGEL  Η δυσλειτουργία της δεξιάς κοιλίας της καρδιάς είναι στενά συνδεδεμένη με την πνευμονική υπέρταση (ΠΥ). Καθώς, όμως, οι δύο κοιλίες της καρδιάς συνδέονται μέσω του μεσοκοιλιακού διαφράγματος–το τείχος δηλαδή μεταξύ των δύο κοιλίων–μία βρετανική επιστημονική ομάδα μελέτησε...

«Άχρηστο» γενετικό υλικό μπορεί να παίζει καίριο ρόλο στην ΠΥ

Άρθρο της MALIKA AMMAM, PHD Σύμφωνα με μία πρόσφατη μελέτη, κάποια μόρια RNA τα οποία καλούνται microRNAs (miRNAs) και τα οποία για πολύ καιρό θεωρούνταν ως άχρηστο γενετικό υλικό, ευθύνονται για την γρήγορη εξάπλωση των ενδοθηλιακών κυττάρων, o υπερπολλαπλασιασμός των οποίων οδηγεί στην εμφάνιση...

Κλασσικοί και νέοι δείκτες για ΠΑΥ από αριστερή καρδιακή νόσο

Άρθρο της ALISA WOODS, PHD Ερευνητές από την Ιαπωνία παρουσίασαν τους τρόπους πρόβλεψης της προγνωσιμότητας και σοβαρότητας της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης (ΠΑΥ) σε ανθρώπους με αριστερή καρδιακή νόσο. Η έρευνα τους αποτελείται από μία έκθεση των κλασσικών αλλά και των νέων μεθόδων...

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της από του στόματος θεραπείας

Άρθρο της MARGARIDA AZEVEDO Νέες δραστικές ουσίες υπό τη μορφή χαπιών για την διαχείρηση και θεραπεία της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης (ΠΑΥ) έχουν ενταχθεί, κατά την τελευταία δεκαετία, στις θεραπευτικές μεθόδους και βρίσκονται υπό διαρκή βελτίωση, όπως είναι οι ανταγωνιστές υποδοχέων...

Βελτίωση στην διάγνωση των διάφορων τύπων ΠΥ, βοηθώντας και στην θεράπευση

Άρθρο της ANA PAMPLONA, PHD Νέα μελέτη προσδιορίζει αιμοδυναμικές μεταβλητές οι οποίες μας βοηθούν να διακρίνουμε τους ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική αρτηριακή υπέρταση (ΠΑΥ) από εκείνους με μεμονωμένη μετα-τριχοειδική πνευμονική υπέρταση (ΠΥ), μία ανακάλυψη η οποία συμβάλλει στην ακριβέστερη και αποτελεσματικότερη διάγνωση και θεραπεία...