Πρόγραμμα F.A.C.E 2022

Πρόγραμμα F.A.C.E 2022

Το πρωτοπόρο πρόγραμμα F.A.C.E σχεδιάστηκε από εμάς τους ίδιους, τους ασθενείς, και μετά από τρία χρόνια υλοποίησής του η ανάγκη ένταξης όλο και περισσοτέρων μελών μας είναι αυξανόμενη. Η μη καλυπτόμενη ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη από τα ασφαλιστικά ταμεία των...
Πρόγραμμα F.A.C.E 2022

Πρόγραμμα F.A.C.E 2021

Το πρωτοπόρο πρόγραμμα F.A.C.E σχεδιάστηκε από εμάς τους ίδιους, τους ασθενείς, και μετά από τρία χρόνια υλοποίησής του η ανάγκη ένταξης όλο και περισσοτέρων μελών μας είναι αυξανόμενη. Η μη καλυπτόμενη ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη από τα ασφαλιστικά ταμεία των...
Πρόγραμμα F.A.C.E 2022

Πρόγραμμα F.A.C.E 2020

ΝΙΩΣΕ ΔΡΑΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΕ ΕΝΘΑΡΡΥΝΕ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ Π.Υ. Το πρωτοπόρο πρόγραμμα Το F.A.C.E σχεδιάστηκε από εμάς τους ίδιους, τους ασθενείς, μετά από διερεύνηση αναγκών που πραγματοποιήθηκε μέσα από τα μέλη του συλλόγου μας. Οι ανάγκες που βγήκαν στην επιφάνεια...

WPHD 5th of May 2017

 On the 5th of May, we celebrated WPHD in Athens, Ermou Street, and in Aristotle’s Square in Thessaloniki. This year we decided to aware the public in a more interactive way! Besides the flyers we gave to people as well as information through our kiosks, we had...
Translate »

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!