Νέες θεραπείες για μια θανατηφόρα νόσο των πνευμόνων – Πανεπιστήμιο Cambridge

Νέες θεραπείες για μια θανατηφόρα νόσο των πνευμόνων – Πανεπιστήμιο Cambridge

Έρευνα ανοίγει το δρόμο σε νέες προσεγγίσεις για τη θεραπεία της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης (ΠΑΥ), ασθένεια των πνευμόνων η οποία εξελίσσεται προοδευτικά και μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή ανεπάρκεια εντός τριών ετών. Το αίμα, στο ενήλικο ανθρώπινο σώμα, αντλείται...