6ο Συνέδριο Σπάνιων Παθήσεων στη Βόρεια Ελλάδα

Η Πνευμονικής Υπέρτασης Ελλάδας συμμετείχε στο 6ο Συνέδριο Σπανίων Παθήσεων που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ.) στη Θεσσαλονίκη στις 11 & 12 Οκτωβρίου 2013 με θέμα «Οι Σπάνιες Παθήσεις στη Βόρεια Ελλάδα»,στοχεύοντας στην ενημέρωση των ασθενών με σπάνιες παθήσεις, αλλά και των επιστημόνων υγείας στη Βόρεια Ελλάδα. 

Το Συνέδριο αυτό πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας με στόχο να αποτελέσει το έναυσμα για μια σειρά από εκπαιδευτικές εκδηλώσεις με απώτερο σκοπό την πληρέστερη εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας για τις σπάνιες παθήσεις.

Δείτε την ομιλία της Προέδρου Ιωάννας Αλυσανδράτου.

About Author

Spiros Klonis
administrator