Εκλογές Δ.Σ. 20-4-2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ης ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΛΛΑΔAΣ» («HELLENIC PULMONARY HYPERTENSION») και το διακριτικό τίτλο «Η.Ρ.Η.»

Στη Δροσιά Αττικής σήμερα, 20 Απριλίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 17:30, και στον ξενώνα του σωματείου με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΛΛΑΔAΣ» («HELLENIC PULMONARY HYPERTENSION») και το διακριτικό τίτλο «Η.Ρ.Η.», επί της οδού Μυτιλήνης αριθ. 35, συνήλθε η Γενική Συνέλευση των μελών του, με θέμα τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνέχεια της από 28.02.2019 Απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, δια της οποίας εξελέγησαν τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και ορίστηκε ο τόπος και ο χρόνος των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και κατόπιν σχετικής πρόσκλησης προς τα μέλη του.  

Κατά την ως άνω συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης την 28η.02.2019 εξελέγησαν μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Καταστατικού αυτού οι:

1. Καρούνη Αικατερίνη (Πρόεδρος)

2. Κόντου Γεωργία (Μέλος)

3. Σορώτου Ελένη (Μέλος)

Η Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ανακοίνωσε ότι η ψηφοφορία για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μυστική. Υποψηφιότητα μπορούσαν να θέσουν όλα τα μέλη του Σωματείου, από τα οποία εκλέγονται 8 (5 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη)

Υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο έχουν δηλώσει, κατ’ αλφαβητική σειρά:

1) Αλυσανδράτου Ιωάννα

2) Δικιδίκης Αργύρης

3) Δραγώσης Νικόλαος

4) Καγκαλίδου Κωνσταντίνα

5) Καρύδα – Πρόσκινα Γιάννα

6) Καρύδας Γεώργιος

7) Κονταράτος Αντώνιος

8) Ξένος Σπυρίδων

9) Παρτάλη Μαριάννα

10) Σταυροπούλου Φεβρωνία

Η ψηφοφορία άρχισε στις 12.00 και έληξε στις 17:00. Παρέστησαν 178 μέλη, εκ των οποίων ψήφισαν 178. Μετά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων βρέθηκαν:

Α) Έγκυρα: 172

Β) Άκυρα: 6

Γ) Λευκά: 0

Δ) Σύνολο: 178

Έλαβαν ψήφους για το ΔΣ:

1) Αλυσανδράτου Ιωάννα : 171

2) Δικιδίκης Αργύρης : 67

3) Δραγώσης Νικόλαος : 85

4) Καγκαλίδου Κωνσταντίνα : 95

5)Καρύδα – Πρόσκινα Γιάννα : 33

6) Καρύδας Γεώργιος : 11

7) Κονταράτος Αντώνιος : 124

8) Ξένος Σπυρίδων : 57

9) Παρτάλη Μαριάννα : 108

10) Σταυροπούλου Φεβρωνία : 53

Εκλέχθηκαν κατά σειρά επιτυχίας ως τακτικά μέλη οι:

1. Αλυσανδράτου Ιωάννα

2. Κονταράτος Αντώνιος

3. Παρτάλη Μαριάννα

4. Καγκαλίδου Κωνσταντίνα

5. Δρογώσης Νικόλαος

Και ως αναπληρωματικά μέλη οι:

1. Δικιδίκης Αργύρης

2. Ξένος Σπυρίδων

3. Σταυροπούλου Φεβρωνία

Μετά την εξέταση των πιο πάνω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη των εργασιών της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Στη Δροσιά Αττικής σήμερα, 20 Απριλίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα
18.00 μ.μ., συνήλθε στον ξενώνα του σωματείου με την επωνυμία
«ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ» («HELLENIC PULMONARY
HYPERTENSION») και το διακριτικό τίτλο «Η.Ρ.Η.», που αναγνωρίστηκε με
την υπ’ αριθ. 777/2013 διάταξη του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,
τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. 319/2016 διάταξη του Ειρηνοδικείου
Αμαρουσίου και καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με
αριθμό μητρώου 29448 μετά από πρόσκληση της πλειοψηφήσασας
συμβούλου Ιωάννας Αλυσανδράτου το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προήλθε από τις εκλογές της 20/4/2019 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Μετά από μυστική ψηφοφορία, προέκυψε το παρακάτω αποτέλεσμα:

  1. Ιωάννα Αλυσανδράτου του Ευάγγελου-Παντελέοντος, Πρόεδρος.
  2. Δρογώσης Νικόλαος, Αντιπρόεδρος.
  3. Παρτάλη Μαριιάννα, Γενικός Γραμματέας.
  4. Καγκαλίδου Κωνσταντίνα, Ειδικός Γραμματέας.
  5. Κονταράτος Αντώνιος, Ταμίας.

Μετά από το παραπάνω αποτέλεσμα και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για
συζήτησης, λύθηκε η συνεδρίαση.

About Author

Ιωάννα Αλυσανδράτου
administrator