Ο Σύλλογος «Πνευμονική Υπέρταση Ελλάδας – Hellenic Pulmonary Hypertension – H.P.H» είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2013 με την πρωτοβουλία ασθενών με Πνευμονική Υπέρταση. Ένας νέος σύλλογος ασθενών και φροντιστών με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, ο οποίος δημιουργήθηκε με σκοπό:

– να ενισχύσει το έργο των Συλλόγων Ασθενών με Πνευμονική Υπέρταση που δρουν σε παγκόσμιο επίπεδο.

– να εκπροσωπεί τους πάσχοντες της ελληνικής επικράτειας με Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση ανά τον κόσμο σε όλους τους φορείς που σχετίζονται με την πάθηση.

– να εξυπηρετούνται οι ασθενείς με όλα τα ιατρικά μέσα με τις ιδανικότερες συνθήκες τόσο για τους ιδίους όσο και για τις οικογένειες τους.

– να διασφαλίζει τα ιατρικά και οικονομικά συμφέροντά τους για μια καλύτερη ζωή σε ό,τι αφορά στη σωματική και ψυχική τους υγεία.

– να  ενθαρρύνει την έρευνα είτε προς την συνεργασία των ασθενών σε αυτή είτε προς την φαρμακευτική κοινότητα ώστε να διατίθενται πόροι  για την υλοποίηση της.

– να ευαισθητοποιήσει την Ελληνική κοινωνία με γνώμονα την άμεση αναγνώριση της πάθησης προς όφελος του γενικού πληθυσμού.

Το Σωματείο μας είναι μέλος σε όλους τους  αντίστοιχους Συλλόγους Ασθενών με Πνευμονική Υπέρταση και στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης. Είναι αναπόσπαστο μέλος της PHA Europe  και της PHA, είναι σύμμαχος του παγκόσμιου οργανισμού Σπανίων Παθήσεων EURORDIS .