Πρόεδρος :  Αλυσανδράτου Ιωάννα

Αντιπρόεδρος :  Νάντια Καγκαλίδου

Γενική Γραμματέας :  Φεβρωνία Σταυροπούλου

Ειδικός Γραμματέας :  Γεώργιος Καρύδας

Ταμίας :  Κονταράτος Αντώνιος

Αναπληρωματικό Μέλος :  Αργύρης Δικιδίκης

Αναπληρωματικό Μέλος :  Νικόλαος Δρογώσης

Αναπληρωματικό Μέλος :  Χριστίνα Τσάικα